سطل سنگ بیل

  • excavator rock bucket

    سطل سنگ بیل مکانیکی

    در مقایسه با سطل تقویت شده ، سطل سنگ از مقاومت و اطمینان بیشتری برخوردار است. سطل سنگ بیل سازگار با صفحه ضخیم تر ، پایین صفحه تقویت کننده را اضافه کنید ، صفحه محافظ جانبی را نصب کنید ، صفحه محافظ جانبی ، نگهدارنده دندان سطل با مقاومت بالا ، مناسب برای موارد سایش زیاد ، مانند شن ،